Κ.Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
C.G. TRIANTAPHILOU
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, Μ.Αrch. O.S.U. USA. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


TRIA GROUP - TRIA DOM
triagroup.gr triadom.gr

www.τριανταφύλλου.gr

Mobile: +30 6977 303 606

 Phone : +30 210 523 0010
Head Office:    39, Marni Str. Athens 10432 Greece
Bases:    11, Poseidon Ave. Alimos 17455 Greece
  8, Vaki Str. Chalkis 34100 Greece

ENTER

WELCOME TO OUR SITE
E-mail

Τριανταφύλλου.gr  triantaphilou.gr  triagroup.gr  triadom.gr